Danskerne og Corona

FactiCom

Danskerne og Corona

Rapportindhold:


Økonomiske dispositioner grundet Corona-krise og nedlukning


I hvilket omfang har danskerne allerede "trimmet" deres private økonomi på konkrete udgiftsområder - og hvor mange planlægger at gøre det snart


Oplevelser under Corona-krise og nedlukning:


- Trivsel

- Familieliv

- Aktiviteter

- Arbejdsliv

- Fast ejendom (handel/udlejning)

- Anskaffelser

- Privatøkonomi


Hvad savner danskerne mest lige nu ?


(Nye) Vaner og deres mulige blivende karakter


Hvordan har danskerne forandret deres hverdag indenfor måltider, aktiviteter og underholdning, og hvilke af disse evt. nye vaner vil hænge ved fremover ?


Hvordan vil fremtiden iøvrigt være forandret grundet Corona-krise og nedlukning


Hvordan siger danskerne lige nu, at de ser fremtiden hvad angår at rejse, "gå ud", beskytte sig med smitte etc.


Smitte og test - Reaktioner på Corona-strategi


Vil danskerne være tilbøjelige til at lade sig teste hvis de skal informere mulige kontakter i tilfælde af positiv-resultat, og hvordan vil de have

det med sådanne "samtaler"


Økonomisk stemning


Hvordan opleves den økonomiske krise som konsekvens af Corona-krise og nedlukning, og hvordan vil danskerne reagere forbrugsmæssigt på den gradvise åbning


Undersøgelse af danskernes reaktioner på Corona-krisen og den gennemførte nedlukning af Danmark, samt deres fremtidstanker, økonomiske forventninger samt forbrugs- og vanemæssige ændringer som følge heraf.

Undersøgelsen baserer sig på 1.037 nationalt repræsentative interviews (18-79 årige svarpersoner udtrukket fra Userneeds' respondentpanel) og er gennemført i perioden 7.-11. maj 2020. Eksempel:

Rapport med svar for hele spørgeskemaet kan købes for 500 kr. excl. moms.

Rapport med svar for en bestemt målgruppe (sammenholdt med total for Danmark) kan købes for 1.500 kr. excl. moms.

Der findes en lang række baggrundsoplysninger, incl. brug af brands, at vælge imellem.

Adgang til online dashboard med alle resultater og yderligere analysemuligheder kan købes for 9.500 kr. excl. moms.


Kontakt os for yderligere information og køb - klik her.

   FactiCom - Gersagervej 8, 2670 Greve - CVR 13084750